Trang chủGiới thiệuSơ đồ tổ chức

Dưới đây là Sơ đồ tổ chức của Công ty Phú Mỹ Express

CHỦ TỊCH
HĐQT
[Not supported by viewer]
GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC<br>ĐIỀU HÀNH<br>
BAN KIỂM SOÁT
BAN KIỂM SOÁT
P.HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ
P.HÀNH CHÍNH<br>NHÂN SỰ<br>
P. KINH DOANH
MARKETING
P. KINH DOANH<br>MARKETING<br>
P.KẾ TOÁN
P.KẾ TOÁN<br>
ĐỘI XE
ĐỘI XE
TRẠM BẢO HẢNH
TRẠM BẢO HẢNH
ĐỘI BỐC XẾP
THÁO RÁP
ĐỘI BỐC XẾP<br>THÁO RÁP<br>
P. THANH TRA
P. THANH TRA