Tháng 7 âm lịch nên làm và kiêng kỵ điều gì để tránh gặp họa?

thang 7 am lich

Theo ý nghĩa tâm linh, tháng 7 âm lịch được xem là tháng cô hồn, vì thế cần kiêng kỵ làm những việc này để tránh gặp điều xui rủi.