1. Trang Chủ
  2. /
  3. Tử Vi - Phong Thủy
  4. /
  5. Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8

Bạn đang xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022. Trong tháng này có nên chuyển nhà hay không ? Những tuổi nào phù hợp chuyển nhà trong tháng 8. Cùng Dịch cụ chuyển nhà trọn gói Phú Mỹ Express tìm hiểu trong bài dưới đây nhé.

Xem thêm: Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 9

Ngày tốt chuyển nhà trong tháng 8 là những ngày nào ?

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8

Chọn ngày tốt chuyển nhà là việc rất quan trọng. Người xưa có câu “an cư lập nghiệp” cho nên gia chủ cần thiết phải xem ngày tốt chuyển nhà thật kỹ lưỡng. Dưới đây là danh sách các ngày tốt chuyển nhà mà gia chủ có thể tham khảo.

Ngày DươngNgày ÂmDiễn Giải
1/8/20224/7Bát Tự : Ngày Bính Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Tư Mệnh (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Tâm - Trực: Mãn

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59'), Hợi (21h - 22h59')
2/8/20225/7Bát Tự : Ngày Đinh Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày: Câu Trận (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Vĩ - Trực: Bình

Giờ Tốt : Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
3/8/20226/7Bát Tự : Ngày Mậu Tý, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Thanh Long (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Cơ - Trực: Định

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59')
4/8/20227/7Bát Tự : Ngày Kỷ Sửu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Minh Đường (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Đẩu - Trực: Chấp

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
5/8/20228/7Bát Tự : Ngày Canh Dần, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Thiên Hình (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Ngưu - Trực: Phá

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59')
6/8/20229/7Bát Tự : Ngày Tân Mão, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Chu Tước (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Nữ - Trực: Nguy

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Dậu (17h - 18h59')
7/8/202210/7Bát Tự : Ngày Nhâm Thìn, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Kim Quỹ (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Hư - Trực: Thành

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59'), Hợi (21h - 22h59')
8/8/202211/7Bát Tự : Ngày Quý Tỵ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Bảo Quang (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Nguy - Trực: Thu

Giờ tốt: Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
9/8/202212/7Bát tự : Ngày Giáp Ngọ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Bạch Hổ (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Thất - Trực: Khai

Giờ tốt: Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59')
10/8/202213/7Bát tự: Ngày Ất Mùi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày: Ngọc Đường (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Bích - Trực: Bế

Giờ tốt : Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
11/8/202214/7Bát Tự : Ngày Bính Thân, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Thiên Lao (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Khuê - Trực: Kiến

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59')
12/8/202215/7Bát Tự : Ngày Đinh Dậu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Nguyên Vũ (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Lâu - Trực: Trừ

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Dậu (17h - 18h59')
13/8/202216/7Bát Tự : Ngày Mậu Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Tư Mệnh (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Vị - Trực: Mãn

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59'), Hợi (21h - 22h59')
14/8/202217/7Bát Tự : Ngày Kỷ Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Câu Trận (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Mão - Trực: Bình

Giờ Tốt : Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
15/8/202218/7Bát Tự : Ngày Canh Tý, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Thanh Long (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Tất - Trực: Định

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59')
16/8/202219/7Bát Tự : Ngày Tân Sửu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Minh Đường (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Chuỷ - Trực: Chấp

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
17/8/202220/7Bát Tự : Ngày Nhâm Dần, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Thiên Hình (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Sâm - Trực: Phá

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59')
18/8/202221/7Bát Tự : Ngày Quý Mão, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Chu Tước (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Tỉnh - Trực: Nguy

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Dậu (17h - 18h59')
19/8/202222/7Bát Tự : Ngày Giáp Thìn, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Kim Quỹ (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Quỷ - Trực: Thành

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59'), Hợi (21h - 22h59')
20/8/202223/7Bát Tự : Ngày Ất Tỵ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Bảo Quang (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Liễu - Trực: Thu

Giờ Tốt : Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
21/8/202224/7Bát Tự : Ngày Bính Ngọ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Bạch Hổ (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Tinh - Trực: Khai

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59')
22/8/202225/7Bát Tự : Ngày Đinh Mùi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Ngọc Đường (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Trương - Trực: Bế

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
23/8/202226/7Bát Tự : Ngày Mậu Thân, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Thiên Lao (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Dự - Trực: Kiến

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59')
24/8/202227/7Bát Tự : Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Nguyên Vũ (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Chẩn - Trực: Trừ

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Dậu (17h - 18h59')
25/8/202228/7Bát Tự : Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Tư Mệnh (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Giác - Trực: Mãn

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59'), Hợi (21h - 22h59')
26/8/202229/7Bát Tự : Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần

Ngày : Câu Trận (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Cang - Trực: Bình

Giờ Tốt : Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
27/8/20221/8Bát Tự : Ngày Nhâm Tý, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần

Ngày : Tư Mệnh (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Đê - Trực: Bình

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59')
28/8/20222/8Bát Tự : Ngày Quý Sửu, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần

Ngày : Câu Trận (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Phòng - Trực: Định

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Tuất (19h - 20h59'), Hợi (21h - 22h59')
29/8/20223/8Bát Tự : Ngày Giáp Dần, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần

Ngày : Thanh Long (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Tâm - Trực: Chấp

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Sửu (1h - 2h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Mùi (13h - 14h59'), Tuất (19h - 20h59')
30/8/20224/8Bát Tự : Ngày Ất Mão, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần

Ngày : Minh Đường (Hoàng đạo)

Sao Nhị Thập: Vĩ - Trực: Phá

Giờ Tốt : Tý (23h - 0h59'), Dần (3h - 4h59'), Mão (5h - 6h59'), Ngọ (11h - 12h59'), Mùi (13h - 14h59'), Dậu (17h - 18h59')
31/8/20225/8Bát Tự : Ngày Bính Thìn, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần

Ngày : Thiên Hình (Hắc đạo)

Sao Nhị Thập: Cơ - Trực: Nguy

Giờ Tốt : Dần (3h - 4h59'), Thìn (7h - 8h59'), Tỵ (9h - 10h59'), Thân (15h - 16h59'), Dậu (17h - 18h59'), Hợi (21h - 22h59')

Các ngày Tam Nương

  • Ngày 4/8/2022 Dương lịch (7/7 âm lịch).
  • Ngày 10/8/2022 Dương lịch (13/7 âm lịch).
  • Ngày 15/8/2022 Dương lịch (15/7 âm lịch).
  • Ngày 19/8/2022 Dương lịch (19/7 âm lịch).
  • Ngày 24/8/2022 Dương lịch (24/7 âm lịch).
  • Ngày 29/8/2022 Dương lịch (3/8 âm lịch).

Những lưu ý khi chọn ngày tốt chuyển về nhà mới

– Danh sách các ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022 trên đây không thể áp dụng chung với tất cả các tuổi. Mỗi người sẽ có ngày tốt với người này nhưng xấu với người khác.

– Những ngày mọi người “nói xấu” như: Tam Nương, Thọ Tử, Vãng Vong, Dương Công Nguyệt Kỵ,,… không nên coi là ngày xấu, vì đây chỉ là ngày kiêng theo văn hóa của người Trung Quốc và không liên quan gì tới phong tục của người Việt.

– Trong ngày chuyển nhà nên thực hiện đầy đủ lễ nhập trạch để báo cáo với thần linh, tổ tiên.

– Khi chuyển về nhà mới thì việc chuyển đồ phải do gia chủ hoặc người trong gia đình thực hiện. Tất cả các thành viên trong gia đình không thể vào nhà mới “tay không”.

– Thời gian nhập trạch nên thực hiện vào trước lúc mặt trời lặn.

Trên đây là những thông tin cần thiết về việc chọn ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2022. Hy vọng với những thông tin tham khảo trên sẽ giúp gia chủ tìm được ngày tốt để chuyển về nhà mới và an cư lạc nghiệp.

Hiện tại, Phú Mỹ Express đang cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói tại TPHCM, nếu bạn hoặc người thân có kế hoạch chuyển nhà trong thời gian tới mà chưa có kinh nghiệm chuyển nhà hoặc chưa tìm được nhà cung cấp uy tín, có thể liên hệ ngay Hotline bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn.

Chuyển nhà trọn gói tphcm

GỌI NGAY

0934567 247 0824 247 247

Phú Mỹ Express tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.