1. Trang Chủ
 2. /
 3. Tử Vi - Phong Thủy
 4. /
 5. Xem ngày tốt sửa nhà năm 2022

Xem ngày tốt sửa nhà năm 2022

Ngày tốt sửa nhà

Sửa nhà là một việc rất quan trọng không kém so với động thổ hay xây nhà. Vậy sửa nhà có cần xem ngày tốt sửa nhà không? Có kiêng kỵ gì không? Trong bài viết dưới đây, cùng Phú Mỹ Express tìm lời giải nhé.

Có cần xem ngày sửa nhà không ?

Trong phong thủy, vấn đề xây nhà động thổ hoặc sửa nhà đều là những việc trọng đại của gia chủ, vì sẽ ảnh hưởng đến thổ địa và đất đai. Việc xem ngày tốt sửa nhà đã là một phong tục đặc trưng lâu đời của người Phương Đông. Vì họ luôn tâm niệm rằng, xem ngày trước khi sửa nhà sẽ giúp mang lại nhiều tài lộc, may mắn và sức khỏe.

Ngày tốt sửa nhà

Xem ngày tốt sửa nhà theo các tháng

Ngày đẹp sửa nhà trong tháng 1

 • Ngày 04/01/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 02/12/2021 )
 • Ngày 10/01/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 8/12/2021 )
 • Ngày 16/01/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 14/12/2021 )
 • Ngày 22/01/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 20/12/2021 )
 • Ngày 28/01/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 26/12/2021 )

Ngày đẹp sửa nhà trong tháng 2

 • Ngày 01/02/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 01/01/2022 )
 • Ngày 02/02/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 02/01/2022 )
 • Ngày 04/02/2022 – Thứ sáu( Âm Lịch: 04/01/2022 )
 • Ngày 05/02/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 05/01/2022 )
 • Ngày 08/02/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 08/01/2022 )
 • Ngày 14/02/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 14/01/2022 )
 • Ngày 16/02/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 16/01/2022 )
 • Ngày 17/02/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 17/01/2022 )
 • Ngày 20/02/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 20/01/2022 )
 • Ngày 25/02/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 25/01/2022 )
 • Ngày 26/02/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 26/01/2022 )
 • Ngày 28/02/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 28/01/2022 )

Ngày đẹp sửa nhà trong tháng 3

 • Ngày 01/03/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 29/01/2022 )
 • Ngày 05/03/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 03/02/2022 )
 • Ngày 06/03/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 04/02/2022 )
 • Ngày 07/03/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 05/02/2022 )
 • Ngày 14/03/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 12/02/2022 )
 • Ngày 17/03/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 15/02/2022 )
 • Ngày 18/03/2022 – Thứ sáu( Âm Lịch: 16/02/2022 )
 • Ngày 19/03/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 17/02/2022 )
 • Ngày 26/03/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 24/02/2022 )
 • Ngày 29/03/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 27/02/2022 )
 • Ngày 30/03/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 28/02/2022 )
 • Ngày 31/03/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 29/02/2022 )

Ngày đẹp sửa nhà trong tháng 4

 • Ngày 02/04/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 02/03/2022 )
 • Ngày 07/04/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 07/03/2022 )
 • Ngày 11/04/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 11/03/2022 )
 • Ngày 14/04/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 14/03/2022 )
 • Ngày 19/04/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 19/03/2022 )
 • Ngày 23/04/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 23/03/2022 )
 • Ngày 26/04/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 26/03/2022 )
 • Ngày 29/04/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 29/03/2022 )

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 5

 • Ngày 03/05/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 03/04/2022 )
 • Ngày 09/05/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 09/04/2022 )
 • Ngày 12/05/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 12/04/2022 )
 • Ngày 17/05/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 17/04/2022 )
 • Ngày 18/05/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 18/04/2022 )
 • Ngày 24/05/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 24/04/2022 )
 • Ngày 29/05/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 29/04/2022 )

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 6

 • Ngày 05/06/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 07/05/2022 )
 • Ngày 28/06/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 30/05/2022 )

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 7

 • Ngày 01/07/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 03/06/2022 )
 • Ngày 07/07/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 05/06/2022 )
 • Ngày 15/07/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 17/06/2022 )
 • Ngày 19/07/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 21/06/2022 )
 • Ngày 27/07/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 29/06/2022 )

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 8

 • Ngày 03/08/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 06/07/2022 )
 • Ngày 04/08/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 07/07/2022 )
 • Ngày 13/08/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 16/07/2022 )
 • Ngày 16/08/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 19/07/2022 )
 • Ngày 19/08/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 22/07/2022 )
 • Ngày 22/08/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 25/07/2022 )

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 9

 • Ngày 03/09/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 08/08/2022 )
 • Ngày 07/09/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 12/08/2022 )
 • Ngày 15/09/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 20/08/2022 )
 • Ngày 18/09/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 23/08/2022 )
 • Ngày 19/09/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 24/08/2022 )
 • Ngày 29/09/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 04/09/2022 )

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 10

 • Ngày 02/10/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 07/09/2022 )
 • Ngày 11/10/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 16/09/2022 )
 • Ngày 14/10/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 19/09/2022 )
 • Ngày 23/10/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 28/09/2022 )
 • Ngày 26/10/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 02/10/2022 )
 • Ngày 27/10/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 03/10/2022 )
 • Ngày 29/10/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 05/10/2022 )
 • Ngày 30/10/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 06/10/2022 )

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 11

 • Ngày 01/11/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 08/10/2022 )
 • Ngày 02/11/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 09/10/2022 )
 • Ngày 05/11/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 12/10/2022 )
 • Ngày 08/11/2022 – Thứ ba ( Âm Lịch: 15/10/2022 )
 • Ngày 11/11/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 18/10/2022 )
 • Ngày 13/11/2022 – Chủ Nhật ( Âm Lịch: 20/10/2022 )
 • Ngày 14/11/2022 – Thứ hai ( Âm Lịch: 21/10/2022 )
 • Ngày 17/11/2022 – Thứ năm ( Âm Lịch: 24/10/2022 )
 • Ngày 20/11/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 27/10/2022 )
 • Ngày 23/11/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 30/10/2022 )

Ngày tốt để sửa nhà trong tháng 12

 • Ngày 02/12/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 09/11/2022 )
 • Ngày 14/12/2022 – Thứ tư ( Âm Lịch: 21/11/2022 )
 • Ngày 24/12/2022 – Thứ bảy ( Âm Lịch: 02/12/2022 )
 • Ngày 25/12/2022 – Chủ nhật ( Âm Lịch: 03/12/2022 )
 • Ngày 30/12/2022 – Thứ sáu ( Âm Lịch: 08/12/2022 )

Lưu ý khi chọn ngày sửa nhà

Khi xem ngày tốt sửa nhà, cần xem tuổi của gia chủ có phù hợp hay không. Năm sửa nhà cần tránh phạm vào Tam Tai – Hoàng Ốc – Kim Lâu. Nếu sau khi xem ngày sửa nhà mà phạm vào những điều trên thì không nên tiến hành nữa.

Xem ngày đẹp sửa nhà

Trong trường hợp cấp bách bất khả kháng buộc phải sửa nhà nhưng phạm vào Tam Tai, gia chủ có thể mượn tuổi của người khác để phạm phong thủy ảnh hưởng về sau.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục mượn tuổi về nhà mới

Các ngày xấu đại kỵ cần tránh khi sửa nhà

Bất cứ việc gì quan trọng nói chung hay việc sửa nhà nói riêng, theo quan niệm của ông bà ta từ xưa đều khuyên cần tránh các ngày xấu và ngày kiêng kỵ. Họ cho rằng, cho dù việc lớn nhỏ nào mà làm trong những ngày này đều có khả năng cao gặp phải rủi ro và trắc trở, khiến mọi việc dở dang, không được thuận lợi. Một số ngày xấu như: Sát chủ, Nguyệt Kỵ, ngày Tam nương, Dương công kỵ,…

Xem thêm: Chuyển nhà ngày Tam Nương có tốt không

Bài viết trên đây đã giúp bạn giải đáp được vấn đề có nên xem ngày tốt sửa nhà không? Qua bài này dịch vụ chuyển nhà trọn gói Phú Mỹ Express hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xem ngày để làm những việc trọng đại.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.